Site: Raad voor de Jaarverslaggeving

Raad voor de Jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van niet-beursgenoteerde organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen.

Om hier vorm aan te geven heeft de stichting de ‘Raad voor de Jaarverslaggeving’ (RJ) in het leven geroepen. Deze Raad is het uitvoerende orgaan van de stichting en geeft concreet invulling aan de doelstelling van de stichting door het publiceren van ‘Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving’ en ‘RJ-Uitingen’. Daarnaast brengt de Raad voor de Jaarverslaggeving gevraagd en ongevraagd advies uit aan de overheid en andere regelgevende instanties zoals de International Accounting Standard Board (IASB) en de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).  

Bezoek de site: rjnet.nl

Start typing and press Enter to search

MKB NederlandKvK