Wie zijn wij Onze diensten Adres Themas images/navi/links_down.jpg images/navi/contact_down.jpg
             
  Diensten algemeen          
  Foto Diensten  
De AA-accountant wordt wel eens vergeleken met een huisarts die in de breedte de "gezondheid" van uw onderneming bewaakt en u tijdig van een doeltreffend recept/advies voorziet. Naast het werken aan de oplossing van uw vragen, zijn wij eveneens pro-actief naar u toe. Op grond van onze kennis nemen wij zelf initiatief om u te wijzen op kansen en bedreigingen die zich met betrekking tot uw onderneming of uw privé-situatie kunnen voordoen.

Mede door onze geschiedenis werken wij met name voor cliënten in het Midden- en Kleinbedrijf en voor vrije beroepsbeoefenaren.

In onze dienstverlening streven wij een "full-service" concept na. Wij verlichten uw administratieve lastendruk, adviseren gevraagd en ongevraagd en staan u bij met accountantswerkzaamheden. Dit alles om uw situatie in kaart te brengen voor nu en voor in de toekomst.

Naast de specifieke kennis van onze collega's kunnen wij putten uit een gevarieerd relatienetwerk van specialisten met wie wij regelmatig samenwerken. Zo kunnen wij onze cliënten altijd een optimale oplossing bieden.
De zich in snel tempo voordoende ontwikkelingen op vele terreinen, zoals belastingrecht, accountancy, ondernemings- en arbeidsrecht nopen ons daarnaast tot bundeling en uitwisseling van kennis en praktijkervaring. Daarom zijn wij als kantoor aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties.

De diensten die JB Accountants & Adviseurs BV aanbiedt zijn onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen:

- Accountancy
- Administratieve dienstverlening
- Bedrijfseconomische advisering
- Fiscale dienstverlening
 
- Algemeen
- Accountancy
- Administratieve dienstverlening
- Bedrijfseconomische advisering
- Fiscale dienstverlening
 
             
  © 2007-2018 JB Accountants & Adviseurs. Alle rechten voorbehouden. +31 (0)345 - 53 57 86.